BIERBORSTEL

 

De bierborstel komt vrij bij het proces van de bierbereiding. Bier wordt breid uit edele graansoorten.
Deze graansoorten vormen de grondstoffen van onze bierborstel.
De droge stof van bierborstel is circa 21%

Verkoopcondities

 • verkoop op basis van prijs per procent stof per ton
 • fris en gezond co-product
 • leveren per containerauto of oplegger vanaf 15 ton, losgestort, franco bedrijf
 • leveringen voldoen aan de normen die gelden voor diervoerwetgeving, Minas en GMP/J
 • handelsvoorwaarden FNM Nevidi), die op verzoek worden toegezonden.

Tips

Voedingsrechnisch

 • geeft weinig risico op pensverzuring
 • heeft een gunstige invloed op de spijsvertering
 • levert zowel snel als traag afbreekbaar eiwit
 • in passende rantsoenen is het melkdrijvend
 • stimuleert de ontwikkeling van jongvee
 • bevordert de gezondheid, bevat gistcultures en niacine
 • meer variatie en smakelijkheid in het rantsoen

Gebruikstechnisch

 • goed in te kuilen
 • gehele jaar leverbaar
 • door dagelijkse levering versvoedering mogelijk

Verteringstechnische eigenschappen

   
PENS DARM
Snel Langzaam  
+ + + + + + +
   

Toepassingsmogelijkheden

Bierborstel heeft een gunstige invloed op rantsoenen die voornamelijk uit jong mals gras of voordroogkuil bestaan.
Het zorgt voor een stabielere penswerking, betere mestconsistentie en reparatie van rantsoenen. Tevens past het goed
in snijma´srijke rantsoenen met een krappe OEB.
Bierborstel stelt minder eisen aan de structuurbehoefte van het rantsoen. Perspulp gecombineerd met bierborstel geef
een goede afstemming van energie en eiwit in de pens waardoor het eiwitgehalte wordt gestimuleerd.
Bierborstel is geschikt voor zowel zelfmengende rundveehouders als geitenhouders.

Conservering

Bierborstel kan het beste worden ingekuild op een verharde ondergrond. Dit dient echter wel zeer zorgvuldig te
gebeuren. De perssappen moeten opgevangen worden in een laagje ma´s onder de bierborstel. Het product wordt
warm aangevoerd en dient binnen een dag luchtdicht te worden afgesloten en bij voorkeur bedekt te worden met een
dunne grondlaag
Na enkele dagen de kuil controleren in verband met nazakking. Mits goed ingekuild is de bierborstel ruim een half
jaar houdbaar. Door toevoeging van 3 a 5 % droge pulp of citruspulp kunnen de bewaarverliezen tot een minimum
beperkt .EÚn m│ bierborstel komt overeen met 1000 kg product.

Dosering

Maximaal per dier per dag (kg product)

 

 
Melkvee 6 -12
Vleesvee 6 -12
Jongvee (1,5 - 2 jr.) 6 -8