PERSPULP

Verschil voederwaarde gedroogde pulp t.o.v. perspulp herkauwers
Perspulp onderscheidt zich van gedroogde pulp doordat het wordt ingekuild, waarbij de suiker gedeeltelijk wordt omgezet in zuren. In melkzuur (1,3%), azijnzuur (0,3%), propionzuur (0,1%) en alcohol (0,1%). Deze fermentatieproducten worden niet gebruikt voor bacteriegroei. Het gevolg is dat de eiwitwaarde, de DVE, van perspulp silage iets lager is dan van gedroogde pulp per kg ds. Hier staat tegenover dat het lysinegehalte, ook voor rundvee een belangrijk aminozuur, in perspulp hoger is dan in gedroogde pulp (gedroogde pulp 5,6; perspulp 7,1 g/kg/ds).
Het verschil wordt veroorzaakt door de zogenaamde Maillard-reactie tijdens het drogen van pulp. Een reactie tussen een carbonylgroep (C=0), zoals die in reducerende suiker voorkomt en de aminogroep van aminozuren. Perspulpsilage bevat in het algemeen een suikergehalte lager dan 5%.
Bron: IRS, Bergen op Zoom

Eigenschappen van dit product:

EiEigenschappen van dit product:

  • een hoge verteerbaarheid

  • een hoge eiwitbestendigheid

  • bevordering groei vleesvee

  • stimulering penswerking

  • is melkdrijvend en bevordert het eiwitgehalte

  • heeft een gunstige invloed op de vleeskwaliteit

  • geeft een betere stikstofbenutting

Voederwaarden herkauwers
Perspulp      Ingekuild en vers

 VEM  1062
 VEVI  1154
 FOS (g)  720
 DVE (g)  104
 OEB (g)  -69
 VW  0,70

Bron: CVB-tabel


Hoeveel voeren
Uit onderzoek blijkt dat er aan het voeren van bietenpulp als aanvullend krachtvoeder geen beperkingen hoeven te worden gesteld. In proeven met hoogproductieve dieren is het totaal aan krachtvoer vervangen door perspulp (Oenkerk 1984). In dit onderzoek werd door de melkkoeien meer dan 50 kg perspulp (ca. 13 kg droge stof) opgenomen zonder dat een negatief effect op de gezondheid, de melkproductie of de melksamenstelling werd waargenomen.

Advies per dag:

 Melkvee  12-25 kg product
 Vleesvee    9-18 kg product
 Jongvee    5-10 kg product
 Schapen    1-  4 kg product
 Geiten    1-  4 kg product