WEIDEHOOI

Het weidehooi wordt met grote zorgvuldigheid door ons geselecteerd, zodat u kunt rekenen op de beste kwaliteit. Fijn hooi is vooral bedoeld voor kalfjes, maar ook voor grover (paarden) hooi kunt u bij ons terecht.

 

 

 
 
Gehaltes

N         P        K
26.4    3.0      25.0

Gedorst hooi
Gedorsen hooi komt vrij bij de graszaadwinning en wordt vooral als structuurvoer voor jongvee en droogstand vee.
Het is ook prima geschikt als aanvullend ruwvoer voor melkvee vanwege het prikkelend effect in de pens.
Meest gangbare soorten zijn Engels Raai en Roodzwenk.

Meest gangbaar, gemakkelijkst en goedkoopst zij de grote balen, maar ook
kleine pakjes zijn leverbaar.

 

Samenstelling gedorsen hooi   in gram per kg drogestof
DS RAS RE RC N P K VEM VEVI FOS DVE OEB STRU
83.0 85 83 375 12.8 1.9 14.0 590 535 443 33 -20 4.3